(NĐ&ĐS) - Mới đây, Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội" năm 2019.

Để triển khai kế hoạch, trong năm 2019 Hà Nội sẽ triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ chung của thành phố gắn với quy hoạch phát triển các khu chung cư, nhà cao tầng. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào toàn dân PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Nâng cao hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, trong đó giao Công an thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy 24/24h; sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.

pccc
Nâng cao công tác quản lý PCCC chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn lớn, phức tạp tại các cơ sở trọng điểm, cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao.

Trong năm 2019, tham mưu tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án PCCC và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố tại 01 khu chung cư cao tầng, có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thẩm duyệt, nghiệm thu và xác nhận điều kiện an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ các dự án khu chung cư, nhà cao tầng; Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về PCCC cứu nạn, cứu hộ và nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về PCCC và cứu nạn, cứu hộ./.

Đại Lộc