Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020. Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tuyển mới 67.235 học sinh cho 122 trường THPT công lập, công lập tự chủ.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội cụ thể như sau:

Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 1
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 2
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 3
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 4
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 5
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 6
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 7
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 8
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 9
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 10
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 11

 

Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 12
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 13
PV