(NĐ&ĐS) - Ngày thì neo đậu như bỏ hoang, máy móc ngừng hoạt động, sông Hồng chỉ yên ả khi còn ánh mặt trời. Còn khi màn đêm buông xuống sẽ như thế nào?

Tuấn Anh - Nam Nguyễn - Hồng Quảng