(NĐ&ĐS) - "Tháng Nhân đạo 2019" sẽ được triển khai trên toàn quốc nhằm làm sâu sắc, lan tỏa hơn nữa giá trị và truyền thống nhân ái của dân tộc, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua làm việc thiện sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân.

Tháng Nhân đạo 2019 (86 tin)
Khuê Quân – Thành Quảng