(NĐ&ĐS) - Năm thứ 2 liên tiếp, Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống cùng CLB Minh Tâm Nhân ái, Công ty Vũ Gia, gia đình ông Vũ Chiến Thắng và Môn phái Thiếu lâm Hồng Gia Hà Châu (Hải Phòng) tổ chức trao quà Tết cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng.

Tết Nhân ái 2020 (17 tin)
Minh Tâm - Duy Nhân