(NĐ&ĐS) - UBND huyện Phúc Thọ cũng rất gắt gao khi ra văn bản kiểm tra, xử lý theo báo cáo của UBND xã Cẩm...

(NĐ&ĐS) - Hàng loạt báo cáo của chính quyền xã Cẩm Đình được gửi lên UBND huyện Phúc Thọ (Hà Nội), đề nghị cấp trên...

(NĐ&ĐS) - Tàu cuốc, tàu hút cát thi nhau “đục khoét” sông Hồng một cách công khai. Mỗi đêm, hàng nghìn khối cát bị lấy...