(NĐ&ĐS) – Lê Hương Huệ đã thể hiện một nghị lực phi thường, vươn lên trong cuộc sống bằng khả năng lao động của mình,...