(NĐ&ĐS) - Ngày 15/1 (giờ Mỹ) Hạ viện sẽ bỏ phiếu thông qua việc chính thức chuyển các điều khoản luận tội Tổng thống Donald...

(NĐ&ĐS) - Tổng thống Trump không chỉ muốn gặp mặt kẻ buộc tội mình mà còn cả người đã cung cấp thông tin cuộc điều...