(NĐ&ĐS) - Huyện Minh Hóa là địa phương duy nhất của tỉnh Quảng Bình được hưởng lợi từ Nghị quyết 30a của Chính phủ. Sau...