(NĐ&ĐS) - Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng vừa nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ngày 14/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, TP Hà Nội), Chính phủ đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tại hội nghị, Sở KH&ĐT Đà Nẵng được vinh dự là 1 trong 11 tập thể trên cả nước được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

ng Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở KH&ĐT Đà Nẵng nhận bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ.
Sở KH&ĐT Đà Nẵng nhận Bằng khen của Thủ tướng về phát triển kinh tế tập thể.

Theo đó, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, khu vực hợp tác xã (HTX) của Đà Nẵng đã có chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng. Hiện trên địa bàn có 115 HTX, Liên hiệp HTX (LHHTX) đang hoạt động; trong đó có 48 HTX và 1 LHHTX nông nghiệp, 20 HTX công nghiệp - xây dựng, 46 HTX thương mại - dịch vụ với tổng vốn điều lệ 233,92 tỷ đồng. Tổng số cán bộ quản lý HTX là 460 người, trong đó cán bộ đạt trình độ cao đẳng, đại học là 92 người.

Đã có nhiều mô hình HTX mới ra đời như HTX đầu tư, quản lý, kinh doanh chợ, HTX công nghệ thông tin, HTX chăm sóc sức khỏe,  HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... thu hút 9.467 thành viên, giải quyết việc làm cho 14.574 lao động,  doanh thu ước đạt 365,7 tỷ đồng,  lợi nhuận ước đạt 9,7 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 3,5 triệu đồng/tháng.

Đồng thời, Sở KH&ĐT Đà Nẵng đã tham mưu UBND TP tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn như: thủy lợi, giao thông nông thôn, các công trình điện, nước sinh hoạt, các chợ, khu phố chợ, cơ sở vật chất về giáo dục, y tế và cơ sở khác.

Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX của TP, thực hiện các nhiệm vụ Thành ủy, UBND TP giao, Sở KH&ĐT Đà Nẵng đã chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX hàng năm và 05 năm của TP (2006 - 2010, 2011 - 2015, 2016 - 2020). Và  điều phối hoạt động giữa các cơ quan, tổ chức địa phương trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật.

Khánh Huyền