(NĐ&ĐS) - Đưa việc tham gia BHYT cho học sinh thành tiêu chí thi đua để khích lệ tinh thần, nhằm giúp đối tượng này được hưởng thêm quyền lợi chăm sóc sức khỏe ban đầu thông qua y tế trường học, là quyền lợi mà các nhóm đối tượng khác không có được.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục phối hợp tích cực với cơ quan BHXH tại địa phương vận động, hướng dẫn học sinh và cha mẹ học sinh tham gia BHYT và cấp thẻ BHYT theo đúng quy định. Phấn đấu đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT; đưa việc tham gia BHYT cho học sinh trở lên thành tiêu chí thi đua của các lớp, các trường học.

Untitled_20190410023226PM
Học sinh tham gia bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ các quyền lợi

Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ BHYT cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục theo đúng quy định của Nhà nước. Kịp thời xử lý trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục chấp hành chưa tốt pháp luật BHYT học sinh.

Để thực hiện tốt việc này, mỗi đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đặc biệt là chính sách BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho học sinh. Dành thời gian thích hợp để tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh về ý nghĩa nhân văn cũng như quyền lợi thiết thực khi tham gia BHYT.

NH