(NĐ&ĐS) - Sĩ quan công an từ trần trong thời gian công tác thì thân nhân được hưởng những chế độ gì?

Bạn đọc Lê Anh (Phú Thọ) hỏi: Anh trai tôi là sĩ quan nghiệp vụ công tác trong lực lượng Công an nhân dân. Không may anh tôi vừa mới qua đời do tai nạn giao thông. Vậy anh trai tôi được hưởng chế độ, chính sách như thế nào?

Trả lời, tư vấn:

Thân nhân của sĩ quan CAND từ trần, sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, như sau:

- Trước hết, khoản 7 Điều 39 Luật Công an nhân dân 2014 quy định:

“7. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đang công tác mà từ trần thì thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đó được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ”.

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 103/2015/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh, từ trần:

“2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác mà từ trần thì thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã hội, hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định này.

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp một lần là tiền lương của tháng trước liền kề tại thời điểm sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, từ trần, xuất ngũ, bao gồm: Tiền lương cấp bậc hàm, ngạch bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung hoặc hệ số bảo lưu (nếu có)”.

Trong trường hợp trên, do anh bạn là sĩ quan nghiệp vụ công tác trong Công an nhân dân từ trần nên gia đình bạn bao gồm bố mẹ bạn và các con còn sống sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần.

- Về mức trợ cấp một lần, khoản 3 Điều 16 Nghị định 103/2015/NĐ-CP:

“3. Được trợ cấp xuất ngũ một lần: Cứ mỗi năm công tác được tính bằng một tháng tiền lương hiện hưởng và phụ cấp (nếu có) và trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi (nếu có) quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định này.

Tiền lương tháng để tính hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần bao gồm: Lương cấp bậc hàm, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung hoặc hệ số bảo lưu (nếu có).

Thời gian công tác để tính trợ cấp xuất ngũ một lần là thời gian công tác, học tập, làm việc có đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa được hưởng trợ cấp xuất ngũ, thôi việc theo quy định của pháp luật”.

- Ngoài các chế độ bảo hiểm xã hội nêu trên, thân nhân của sĩ quan CAND từ trần còn được hưởng trợ cấp theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 05/2017/TT-BCA ngày 09/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND nghỉ hưu, chuyển ngành, chuyển sang công nhân Công an, thôi phục vụ trong CAND, cụ thể:

Trợ cấp một lần bằng số năm công tác thực tế (không quy đổi) nhân với 01 tháng tiền lương liền kề trước khi chết.

Trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại Điều 9 Thông tư số 05/2017/TT-BCA ngày 09/02/2017 (nếu có).

Như vậy, cứ mỗi năm anh trai bạn công tác trong cơ quan Công an nhân dân thì được tính bằng một tháng tiền lương mà anh trai bạn được hưởng tại thời điểm từ trần và phụ cấp (nếu có) cùng với trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi (nếu có) quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 103/2015/NĐ-CP.

Trong đó, tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp một lần là tiền lương của tháng trước liền kề tại thời điểm sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, từ trần, xuất ngũ, bao gồm: Tiền lương cấp bậc hàm, ngạch bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung hoặc hệ số bảo lưu (nếu có).

(*) Lưu ý: (Nội dung mang tính chất tìm hiểu và tham khảo. Nguồn: mps.gov.vn (BCA) ; Luật Dương Gia )

Anh Lê