(NĐ&ĐS) - Hệ thống iNHANDAO (địa chỉ nhandao.itrithuc.vn) nằm trong khuôn khổ Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” của Chính phủ và đồng bộ với các hợp phần chung trong khuôn khổ Đề án do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với FPT và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội đóng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo trên phạm vi toàn quốc. Các phong trào nhân đạo do Hội khởi xướng và triển khai trên quy mô toàn quốc đã hỗ trợ cho hàng chục triệu lượt người, tiêu biểu như: Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam,  Dự án “Ngân hàng bò” và Chương trình “Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới”...

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, việc tổ chức thực hiện các hoạt động công tác xã hội nhân đạo của Hội còn tồn tại những hạn chế nhất định. Với quy mô hoạt động ngày càng rộng, số lượng địa chỉ cần trợ giúp càng tăng đặt ra yêu cầu về đổi mới phương thức kết nối thông tin giữa địa chỉ nhân đạo với nhà tài trợ; phân bổ hợp lý và minh bạch các nguồn hỗ trợ đến đối tượng cần trợ giúp theo đúng nhu cầu; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về kết quả trợ giúp đến nhà tài trợ, từ đó nâng cao uy tín, tính minh bạch và tính giải trình trong các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Điều này đặt ra nhu cầu cần thiết phải xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ nhân đạo điện tử và ứng dụng điện tử đa nền tảng hỗ trợ công tác điều phối, kết nối các hoạt động trợ giúp nhân đạo.

Capture1
Địa chỉ hệ thống INHANDAO: https://nhandao.itrithuc.vn

Ngày 18/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 677/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” với mục tiêu xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa thông qua việc tổng hợp, hệ thống hóa, việt hóa, số hóa, lưu trữ và phổ biến tri thức trong mọi lĩnh vực, trước hết là hỗ trợ cho giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như pháp luật, y tế, kỹ thuật sản xuất... Bên cạnh đó, tạo môi trường thuận lợi thu hút mọi người dân và doanh nghiệp tham gia, với vai trò vừa khai thác vừa đóng góp để làm giàu các tài nguyên tri thức số hóa của Việt Nam. Tháng 2/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đơn vị tham gia Đề án phát triển Đề án thành phần iNHANDAO nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động nhân đạo trong Đề án chung. 

Sự ra đời của Hệ thống iNHANDAO (tại địa chỉ nhandao.itrithuc.vn) được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ, kết nối kho dữ liệu khổng lồ trên nền tảng iTrithuc sẽ hỗ trợ kết nối người cần trợ giúp với các nhà thiện nguyện, giúp các nhà thiện nguyện có thông tin đầy đủ và chính xác về các trường hợp cần trợ giúp, đảm bảo đúng người, đúng nhu cầu, thuận tiện, trên tinh thần minh bạch, rõ ràng.

Ông Đào Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin - Khoa học và Công nghệ Quốc gia - khẳng định: "Chương trình iTrithuc là một đề án lớn của Chính phủ nhằm xây dựng nền tảng hệ thống dữ liệu trong nhiều lĩnh vực như: Y tế, chăm sóc sức khoẻ, văn hoá, giáo dục... Hệ thống iNHANDAO đang triển khai rất nhanh, chỉ trong 6 tháng đã cập nhật được một số lượng lớn các địa chỉ nhân đạo".

Hệ thống iNHANDAO vận hành cũng sẽ thay đổi căn bản phương thức triển khai Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” theo hướng dựa vào cộng đồng, thực chất; tăng hiệu quả, chất lượng, giá trị trợ giúp nhân đạo, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động trợ giúp nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đối với cộng đồng, hệ thống iNHANDAO là công cụ hữu ích liên kết các tổ chức, cá nhân tham gia trong lĩnh vực trợ giúp nhân đạo; hỗ trợ cộng đồng thực hiện hoạt động từ thiện, nhân đạo đúng người, đúng nhu cầu; giúp hạn chế các mặt tiêu cực trong hoạt động trợ giúp nhân đạo tự phát.

P.V