(NĐ&ĐS) - Hệ thống iNHANDAO nằm trong khuôn khổ Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” của Chính phủ và đồng bộ với các hợp phần chung trong khuôn khổ Đề án do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với nhóm kỹ thuật FPT và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Hệ thống iNHANDAO có địa chỉ nhandao.itrithuc.vn sẽ chính thức vận hành từ ngày 1/10.

Đến nay, đề án iNHANDAO đã triển khai xong giai đoạn 1: Thu thập, đồng bộ dữ liệu địa chỉ nhân đạo do Hội hiện đang quản lý; xác định vị trí địa chỉ nhân đạo trên bản đồ số quốc gia; xây dựng ứng dụng kết nối, điều phối trợ giúp nhân đạo trên website; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho hệ thống; truyền thông và vận động cán bộ, Hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và các đối tác của Hội xây dựng mạng lưới người dùng (user) Chữ thập đỏ trên hệ thống.

i-nhan-dao-2
Hội Chữ thập đỏ Hương Khê (Hà Tĩnh) tập trung khảo sát và đề xuất các địa chỉ nhân đạo

Hệ thống iNHANDAO (nhandao.itrithuc.vn) vận hành sẽ thay đổi căn bản phương thức triển khai Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” theo hướng dựa vào cộng đồng, thực chất; tăng hiệu quả, chất lượng, giá trị trợ giúp nhân đạo, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động trợ giúp nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông qua hệ thống bản đồ số và các ứng dụng điện tử.  

Việc ra đời và vận hành hệ thống iNHANDAO là cơ hội để đánh giá năng lực về phương thức quản lý, điều phối, vai trò cầu nối trong hoạt động trợ giúp nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đồng thời cũng đặt ra thách thức đòi hỏi các cấp Hội phải luôn đổi mới, tìm  tòi để nâng cao vị thế với xã hội và với Phong trào Chữ thập đỏ quốc tế.

Đối với cộng đồng, hệ thống iNHANDAO là công cụ hữu ích liên kết các tổ chức, cá nhân tham gia trong lĩnh vực trợ giúp nhân đạo; hỗ trợ cộng đồng thực hiện hoạt động từ thiện, nhân đạo đúng người, đúng nhu cầu; giúp hạn chế các mặt tiêu cực trong hoạt động trợ giúp nhân đạo tự phát.

Đến nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã khảo sát gần 60.000 địa chỉ nhân đạo ở 63 tỉnh, thành trên cả nước.

PV