(NĐ&ĐS) - Theo báo cáo của Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng, sau gần 6 năm tiếp nhận, làm việc tại các xã thuộc địa bàn khó khăn, các trí thức trẻ vẫn chưa được tuyển dụng công chức.

Theo ghi nhận của Quảng Ninh, năm 2015, thực hiện Đề án 500, Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi. Trong số 57 ứng viên trí thức trẻ tham gia thi tuyển, Quảng Ninh đã tuyển dụng được 7 trí thức trẻ, trong đó có 1 thạc sĩ, 6 cử nhân đưa về làm việc tại 7 xã miền núi các huyện miền núi, hải đảo Vân Đồn, Cô Tô.

anh 1
Trí thức trẻ Tô Thị Tiến tình nguyện về xã đảo Ngọc Vùng, huyện Vân Đồn hơn 5 năm vẫn chưa được tuyển dụng là công chức xã

Các trí thức trẻ được phân công đảm nhiệm các chức danh công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng, môi trường, hộ tịch, tư pháp. Các trí thức trẻ được Quảng Ninh đánh giá có thái độ nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; tổ chức liên hệ giải quyết công việc theo chuẩn mực đạo đức người công chức; các trí thức trẻ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là các trí thức trẻ được đào tạo bài bản, các trí thức trẻ đã phát huy được năng lực, sở trường, năng động tham gia các phong trào do địa phương tổ chức.

Đặc biệt, trong số 7 trí thức trẻ có 01 đảng viên được kết nạp Đảng trước khi về công tác tại xã thì 4 trí thức trẻ đã được kết nạp Đảng tại các xã, 2 trí thức trẻ đang được cấp ủy xã theo dõi, giúp đỡ để phát triển Đảng.

Đến nay, sau gần 6 năm thực hiện Đề án, các trí thức trẻ vẫn chưa được tuyển dụng là công chức xã.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, nguyên nhân chính là do chưa có hướng dẫn cụ thể từ cơ quan có thẩm quyền về việc tuyển dụng các trí thức trẻ tình nguyện về xã chuyển thành công chức cấp xã hoặc công chức từ cấp huyện trở lên đối với những trí thức trẻ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nam Khánh - Minh Hưng