Lần đầu tiên một nữ quân nhân đã vượt qua các bài kiểm tra theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất của đặc nhiệm SEAL, kể từ khi Hải quân Mỹ mở cửa cho phụ nữ vào năm 2016.

Trong cuộc họp hàng quý của Ủy ban Tư vấn quốc phòng về phụ nữ trong quân đội vào đầu tháng 12, một quan chức hải quân tiết lộ rằng lần đầu tiên một nữ quân nhân đã vượt qua quy trình đánh giá và lựa chọn, còn gọi là SOAS rất nghiêm ngặt của đội đặc nhiệm Navy SEAL, Military.com cho biết.

Quy trình SOAS kéo dài trong 2 tuần với những yêu cầu rất cao về thể chất lẫn tinh thần vốn được thiết kế để dành cho nam giới. Nữ quân nhân đã hoàn thành bài đánh giá SOAS vào tháng 9, nhưng cô không được chọn vào biệt đội SEAL.

Hải quân bắt đầu mở cửa cho các khóa huấn luyện ứng viên tiềm năng vào biệt đội SEAL cho phụ nữ từ năm 2016. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phụ nữ nào tham gia vào khóa huấn luyện phá hủy dưới nước, còn gọi là BUD/S, được đánh giá là cực kỳ khắc nghiệt kéo dài trong 24 tuần.

Nếu nữ quân nhân đầu tiên vượt qua được bài đánh giá SOAS được chọn vào biệt đội SEAL, cô sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên tham gia khóa huấn luyện BUD/S.

Danh tín người phụ nữ vượt qua SOAS không được tiết lộ để đảm bảo quá trình công tác cũng như con đường binh nghiệp của cô về sau.

Người phụ nữ đầu tiên qua ải tuyển chọn 'tử thần' của biệt đội SEAL
Gia nhập đội ngũ đội đặc nhiệm SEAL là một thử thách rất lớn mà rất ít ứng viên có thể vượt qua. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Đại úy Tamara Lawrence, phát ngôn viên Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt, Hải quân Mỹ, cho biết ứng viên không được chọn vào đặc nhiệm SEAL là để cho cô ấy tự lựa chọn đơn vị trong cộng đồng chiến đấu hàng đầu. Cô ấy đã được giao nhiệm vụ đối với lựa chọn của bản thân.

Các nữ ứng viên cho chương trình SOAS được chọn từ chương trình dự bị đại học và các học viện và trường ứng viên sĩ quan hải quân. Trung úy Grace Olechowski, thuộc Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt, cho biết 5 phụ nữ đã được chọn cho chương trình SOAS, từ khi chương trình mở cửa cho phụ nữ.

3 người đã tham gia chương trình SOAS cho đến nay, nhưng chỉ một người vượt qua. Năm 2017, Military.com từng đưa tin một nữ sinh viên đầu tiên đã tham gia vào chương trình SOAS, nhưng sau đó cô đã bỏ cuộc giữa chừng trước khi hoàn thành bài tập.

Đại úy Lawrence nói rằng quy trình tuyển chọn ứng viên của SEAL là trung lập với ứng viên, có nghĩa là hội đồng tuyển chọn không biết giới tính hoặc thông tin cá nhân khác của ứng viên. Quy trình lựa chọn chủ yếu dựa trên điểm số của ứng viên trong kỳ đánh giá SOAS.

Quá trình này đảm bảo cho mọi ứng viên đều có cơ hội và bình đẳng dựa trên các tiêu chuẩn về chiến tranh đặc biệt của hải quân.

Theo Zing