(NĐ&ĐS) - Ngày 8/7, Bộ GTVT ban hành công điện gửi các Cục chuyên ngành, Sở GTVT các địa phương và Sở Giao thông -...

(NĐ&ĐS) - Ngày 5/6, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCT đã có công điện hỏa tốc số 05/CĐ-TW yêu cầu...

(NĐ&ĐS)- Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện khẩn gửi các địa phương từ Quảng Ngãi đến Kiên...