(NĐ&ĐS) - Tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long bà con nông dân đang bước vào thu hoạch khoai lang chính vụ. Thế nhưng chưa...