(NĐ&ĐS) - Liên tục trong cả tuần qua tình hình tại nạn giao thông trên địa bàn thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận không...