(NĐ&ĐS) - Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số địa phương, bám sát tình hình và các chỉ...

(NĐ&ĐS) - Theo quyết định của HĐND TP Hải Phòng về việc sắp xếp lại tổ chức, tinh giảm biên chế, các đối tượng thuộc...

(NĐ&ĐS) - Đối với những người về hưu, lương hưu được xem là một khoản hỗ trợ tài chính quan trọng mà nhờ đó họ...

(NĐ&ĐS) - Theo dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của Bộ LĐ-TB&XH,...

(NĐ&ĐS) - Nhiều bạn đọc thắc mắc hỏi: “Hiện tại, các khoản thu nhập nào sẽ không bị tính đóng bảo hiểm xã hội bắt...

(NĐ&ĐS) - Từ ngày 1/7/2018, sẽ bắt đầu tăng lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng.

(NĐ&ĐS) - Từ ngày 1/7/2018, số tiền đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội (BHYT, BHXH) sẽ có một số thay đổi để...

(NĐ&ĐS) - Người sử dụng lao động cần quan tâm lập hồ sơ đề nghị giải quyết kịp thời chế độ hưu cho người lao...

(NĐ&ĐS) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định đề xuất từ ngày 1/7/2018, tăng thêm 6,92% trên...

(NĐ&ĐS) - Từ ngày 1/1/2018, người lao động muốn hưởng lương hưu tối đa phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) thêm 5 năm nữa....

(NĐ&ĐS) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị đảm bảo dành nguồn tự cân đối thực hiện điều chỉnh mức...

Chiều nay, với 79,31% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2017.