(NĐ&ĐS) - Người tham gia điều khiển các phương tiện giao thông cần mang theo giấy đăng ký xe; bằng lái xe đối với người...