"Ngôi nhà thiện nguyện”, góp phần cải thiện đời sống, sinh hoạt của bà con các dân tộc trên địa bàn xã biên giới Mỹ...