(NĐ&ĐS) - Ngày 06/02, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản VISSAN đã tổ chức phiên chợ ‘Xuân nghĩa tình – Tết...