(NĐ&ĐS) - Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến cho nghị định về tăng mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công với cách mạng lên 1.515.000 đồng/tháng (thay mức 1.417.000 đồng/tháng hiện hành).

Theo Bộ LĐ-TB&XH, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được tính dựa trên căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Từ ngày 1/7/2018, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh tăng bằng tỷ lệ tăng lương cơ sở là 6,923%.

Cụ thể, Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 diện thoát ly, mức trợ cấp 1.693.000 đồng/tháng, phụ cấp 287.000 đồng/1 thâm niên; diện không thoát ly mức trợ cấp 2.874.000 đồng/tháng.

Trợ cấp tiền tuất với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 từ trần 1.515.000 đồng/tháng.

Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng 1.212.000 đồng/tháng.

tro cap
Dự kiến sẽ tăng trợ cấp người có công. Ảnh: Internet.

Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày Khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 được trợ cấp 1.566.000 đồng/tháng.

Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày Khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 từ trần là 850.000 đồng/tháng.

Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng 1.212.000 đồng/tháng.

Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 1.515.000 đồng/tháng; với thân nhân của 2 liệt sĩ là 3.030.000 đồng/tháng; với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên, mức trợ cấp là 4.545.000 đồng/tháng; trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện không hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) là 1.515.000 đồng/tháng.

Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng 1.212.000 đồng/tháng.

Đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ như trên) được hưởng phụ cấp 1.270.000 đồng/tháng.

Mức trợ cấp với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng sống ở gia đình là 1.515.000 đồng/tháng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng trợ cấp 1.270.000 đồng/tháng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được trợ cấp thương tật từ 1.021.000 đến 4.858.000 đồng/ tháng, tùy tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.

Thương binh loại B được trợ cấp thương tật từ 843.000 đồng/tháng đến 4.019.000 đồng/tháng tùy tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.

Nếu được thông qua, mức trợ cấp mới sẽ được áp dụng từ 1/7/2018, thay cho Nghị định 70/2017 ngày 6/6/2017.

Đại Lộc